CESPA Bălți Instituţia publică
Centrul de Excelență în
Servicii și Prelucrarea Alimentelor
+373 231 715 57 Telefon
CESPA Bălți CESPA Bălți CESPA Bălți

Despre noi

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor are un patrimoniu extins, care include blocuri de învățământ, laboratoare, sală de sport, sală de conferințe, sală de festivități.

De-a lungul anilor de activitate:

5

laboratoare

10+

de proiecte efectuate cu succes

10 000+

de absolvenți

„Învățământul profesional tehnic joacă un rol crucial în dezvoltarea economică și socială a țării. Instituțiile de învățământ profesional tehnic au menirea de a oferi studii de calitate și de a pregăti specialiști competitivi în toate domeniile. În pofida dificultăților de ordin economic, Ministerul Educației își propune să sporească prestigiul instituțiilor de învățământ profesional tehnice, accentul punându-se pe îmbunătățirea și asigurarea calității procesului educațional.În temeiul Hotărârii Guvernului 444 din 20 iulie 2015, Școala Profesională nr. 2 a fost reorganizată în Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor. Instituția satisface nevoile fiecărui elev de a se simți competent în a deține și a utiliza informația, deschis spre schimbare, învățare și respectarea valorilor unei societăți democratice. Suntem preocupați de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea și dezvoltarea acestora pentru obținerea de performanțe.”

 

 

VIZIUNEA INSTITUȚIEI

 

În cinci ani Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor pregăteşte specialişti de calificare înaltă pentru nivelurile III, IV, şi V ISCED ale sistemului de învăţământ, capabili să raspundă cerinţelor pieţii muncii, elaborează şi implementează programe de parteneriat cu agenţii economici, asigură suport didactic, curricular şi metodologic pentru instituţiile din domeniu. Instituţia oferă stagii de formare continuă/profesională cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile arondate CESPA, în scopul sporirii calităţii serviciilor educaţionale.

Autorizare sanitară

Profesori

CESPA Bălți

Proțiuc Silvia

Director

CESPA Bălți

Mahu Lilia

Director adjunct instruire și producere

CESPA Bălți

Vatavu Olesea

Director adjunct pentru instruire și educație

CESPA Bălți

Luchianciuc Ana

Șef de secție didactică

CESPA Bălți

Mocan Dina

Șef de secție practică

CESPA Bălți

Țurcanu Ludmila

Șef de secție pentru asigurarea calității

CESPA Bălți

Uscatu Ana

Metodist

Matiescu Tatiana

Maistru instructor

Melentii Nina

Bibliotecară

Darii Vitalie

Pedagog-social

Sînic Elena

Pedagog-social

CESPA Bălți

Ușurelu Alina

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Furtuna Olesea

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Erhan Antonina

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Nenescu Tatiana

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Tugarova Daria

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Șuteac Emilia

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Furculiță Alina

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Musteață Svetlana

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Scripnic Sergiu

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Ciornenchii Igor

Profesor

CESPA Bălți

Darie Elena

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Crîjanovschaia Raisa

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Cebotari Galina

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Casencova Galina

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Buchina Elena

Maistru-instructor

CESPA Bălți

Gabuja Doina

Profesoară

CESPA Bălți

Anghel Dorian

Profesoară

CESPA Bălți

Rajcovscaia Alina

Profesoară

CESPA Bălți

Nagoreanscaia Aliona

Profesoară

CESPA Bălți

Ceșko Tatiana

Profesoară

CESPA Bălți

Ceșko Tatiana

Profesoară

CESPA Bălți

Ababii Cristina

Profesoară

CESPA Bălți

Țurcanu Ludmila

Șef de secție pentru asigurarea calității

CESPA Bălți

Baibarac Ion

Profesor

CESPA Bălți

Stelea Larisa

Profesoară

CESPA Bălți

Cebanu Corina

Profesoară

CESPA Bălți

Stacanova Valentina

Profesoară

CESPA Bălți

Roșca Eleonora

Profesoară

CESPA Bălți

Ușurelu Alina

Profesoară

CESPA Bălți

Levința Veronica

Profesoară

CESPA Bălți

Ialău Svetlana

Profesoară

CESPA Bălți

Condratiuc Aliona

Profesoară

CESPA Bălți

Bologa Victoria

Profesoară

CESPA Bălți

Bejenaru Valentina

Profesoară

CESPA Bălți

Levinţa Zinaida

Profesoară

CESPA Bălți

Artiomchina Albina

Profesoară

CESPA Bălți

Babaian Zinaida

Profesoară