CESPA Bălți Instituţia publică
Centrul de Excelență în
Servicii și Prelucrarea Alimentelor
+373 231 715 57 Telefon

Personal de conducere

Proțiuc Silvia, director;

Mahu Lilia, director adjunct pentru instruire și producere;

Morari Doina, director adjunct pentru instruire și educație;

Curilscaia Olga, director adjunct în probleme de gospodărie;

Țurcanu Liudmila, șef secție asigurarea calității;

Putină Dorina, șef secție didactică;

Mocan Dina, șef secție practică.