CESPA Bălți Instituţia publică
Centrul de Excelență în
Servicii și Prelucrarea Alimentelor
+373 231 715 57 Telefon

Seminar practic ”Metode pozitive de educație”

17.04.2018
CESPA Bălți

Seminar practic ”Metode pozitive de educație”

CESPA Bălți

Seminar practic ”Metode pozitive de educație”

Marți, 17 aprilie 2018  Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova a organizat în cadrul Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor un seminar practic cu subiectul: Metode pozitive de educație. În cadrul seminarului cadrele didactice au avut posibilitatea de a analiza metodele de activitate implementate cu părinții elevilor din CESPA.  Seminarul a avut drept obiective:

  • Conștientizarea rolului abordării pozitive a comportamentelor elevilor;
  • Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice prin care să se poată influența și direcționa pozitiv comportamentul elevilor;
  • Învățarea de metode constructive pentru tratarea comportamentelor nedorite ale elevilor .

În cadrul seminarului participanții au avut posibilitatea de a-și împărtăși experiența pe care o au și de a face schimb de opinii referitor la metodele de educație aplicate în cadrul procesului instructive-educativ.

Participanții au apreciat la superlative activitatea formatorului, care a reușit constructive să implice formabilii în activitate, oferind răspunsuri clare la problemele cu care se confruntă adolescenții.