CESPA Bălți Instituţia publică
Centrul de Excelență în
Servicii și Prelucrarea Alimentelor
+373 231 715 57 Telefon

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

03.01.2022
CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

CESPA Bălți

Validarea competențelor profesionale dobândite în contextul educației nonformale și informale

Pe data de 22 decembrie 2021, în cadrul Centrului de validare a educației nonformale și informale din Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, s-a desfășurat proba scrisă și proba practică a examenelor de evaluare, unde au fost validate cu succes competențele profesionale ale celor 8 candidați la meseriile Brutar, Bucătar și Cofetar.
Competențele dobândite prin învățare nonformală și informală constituie un avantaj major pentru cetățeni. Procesul de validare a competențelor contribuie la identificarea, documentarea, evaluarea și certificarea competențelor, pentru obținerea unei calificări parțiale sau complete.
Acest lucru poate spori șansele cetățenilor pe piața forței de muncă și le poate oferi noi oportunități profesionale.
Validarea sporește incluziunea socială și poate sprijini populația, inclusiv persoanele care părăsesc timpuriu școala, șomerii, adulții slab calificați și resortisanții țărilor terțe, prin faptul că oferă vizibilitate competențelor lor.