CESPA Bălți Instituţia publică
Centrul de Excelență în
Servicii și Prelucrarea Alimentelor
+373 231 715 57 Telefon

Parteneriat

1. Activitatea de instruire în Domeniul Atreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii în Republica Moldova (MEETA III) implementat de CEDA cu suportul Fundaţiei Internaţionale LED. Proiectul este axat pe educaţia antreprenoarială şi asistenţa în afaceri, scopul proiectului este de a spori posibilitatea de angajare şi iniţiere a unei afaceri în rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar. MEETA III sprigină instituţia prin activităţi:

Formarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale;

Programe de granturi pentru tineri;

Elaborarea planurilor de afaceri;

Organizarea concursului „Cel mai bun plan de afaceri”;

Dezvoltarea activităţilor generatoare de venit.

2. Asistenţa Tehnică pentru pentru domeniul învăţământ şi formare profesională în Republica Moldova. Acest proiect oferă suport pentru implementarea managementului calităţii în instituţie.

3. Proiectul CONSPT: misiunea proiectului este de a susţine dezvoltarea instituţiei axându-se pe următoarele dimensiuni: dezvoltarea organizaţională, formarea cadrelor didactice, oferirea suportului material pentru promovarea activităţilor în instituţie şi organizarea de master class-uri pentru profesori şi maiștri .

4. REVOCC Reconceptualizarea orientării profesionaleși consilierii în carieră.

5. ONG Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți

6. FELT SCHOOL, Implementat și finanțat de Fundația Internațională Servicii de de Dezvoltare din Lichtenstein (LED)

7. DevRAM, Programul UE: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (2017/389-857)
Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei