CESPA Bălți Instituția Publică Centrul de Excelență
în Servicii și Prelucrarea Alimentelor în Bălți
+373 231 715 57 Telefon

Rezultatele admiterii

Lista nominală a candidaților admişi în baza rezultatelor concursului de admitere

în Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor,

Specialitatea: “Tehnologia alimentației publice”,

Limba de instruire – română,

Termen de studii – 4 ani