CESPA Bălți Instituţia publică
Centrul de Excelență în
Servicii și Prelucrarea Alimentelor
+373 231 715 57 Telefon
CESPA Bălți CESPA Bălți CESPA Bălți

Tehnologia alimentației publice

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Studii cu frecvență

Despre specialitate

 

Nivelul IV ISCED (COLEGIU)

Durata studiilor: 4 ani
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi
Limba de instruire: română
Finanțare: buget/contract
Bursa: 360-690 lei
Contract : 6500 lei
Admitere: în baza studiilor gimnaziale
Cine este și cu ce se ocupă?

Tehnologul în alimentația publică stabilește și precizează aspectele tehnologice ale procesului de producție.

Care sunt îndatoririle postului?

Obligațiile includ:

– coordonează și supraveghează activitatea de producție în zona de responsabilitate (ex.: secție) în vederea realizării planului de producție stabilit și a obiectivelor calității;

– urmărește respectarea parametrilor de calitate ai materiilor prime sau produselor finite pe întreg procesul tehnologic și propune măsuri de îmbunătățire a calității ori de câte ori este necesar;

– stabilește necesarul zilnic de materii prime, materiale și urmărește aprovizionarea secției cu acestea;

– urmărește zilnic consumul de materii prime, materiale și încadrarea în consumul specific normat;

– analizează procesul de fabricație și propune metode de mărire a productivității;

– întocmește și afișează procedurile/rețetele și instrucțiunile de fabricație pentru fiecare tip de produs și răspunde de actualizarea lor în conformitate cu modificarea parametrilor de calitate a materiei prime;

– remediază eventualele probleme apărute pe parcursul desfășurării activității;

– urmărește procedurile tehnologice (rețete, flux tehnologic) pentru fabricarea diverselor produse;

– îndrumă și urmărește activitatea personalului din subordine, stabilește conform structurii organizatorice, sarcinile și responsabilitățile acestora, în baza fișelor de post;

– răspunde de buna desfășurare a activității de producție;

– verifică zilnic întocmirea documentelor de evidența primară și centralizarea acestora în rapoartele de producție;

– asigură aplicarea normelor de protecția muncii, protecția mediului, de prevenire și stingere a incendiilor.

Unde se desfășoară activitatea și în ce condiții? În birouri și fabrici de produse alimentare, unde se lucrează în contact cu diverse produse alimentare.

Ce instrumente/echipamente folosesc?

Computere și echipament de birou, exprimarea verbală, aparate de măsură și de control.

Oportunități: Studierea aprofundată a limbilor străine, posibilități de lansare a afacerii proprii, laboratoare dotate, săli de calculatoare cu conectare la interent, loc de cazare în cămin.

Angajare

  • Tehnolog în alimentația publică

Admiterea

După absolvire și durata studiului - 4 ani,
cu posibilitatea admiterii la examenului de Bacalaureat.